• De medewerkers

De medewerkers

Synerkri is een stichting en krijgt subsidies van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de rijksoverheid. De stichting is een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals die structureel samenwerkt met Krimpense organisaties.

De stichting heeft een bestuur bestaande uit twee mensen. Daarnaast zijn een aantal mensen in dienst en wordt gebruik gemaakt van een netwerk van zelfstandigen.
 
Voor SYnerKri werken:

* Wim Dekker (Bedrijfsleider Sport);

* Karin Pattikawa (Regisseur Onderwijs en Maatschappij);

* Sanne de Goede (Regisseur Cultuur);

* Sander Kalkman (Sportfunctionaris);

* Michael Groen (Sportfunctionaris);

* Siem van den Diepstraten (Sportfunctionaris);

* Justin Ruissen (Sportfunctionaris);

* Gunnar Antonissen (Sportfunctionaris);

* Jan Evertse (Sportfunctionaris);

* Iris Bos-Rongen (Pleinsport, TSA en bijzondere activiteiten);

* Marijke van den Ende (Sportstimulering);

* Corianne van de Wal (Administratie Synerkripas e.a.).

 SYnerKri wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit Cees Paul (Voorzitter) en Petra Hoekman (procesbegeleider).

De gemeentelijke subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Binnen die verordening zijn regels gesteld voor de verantwoording van de bestede middelen. Het toezicht vindt plaats op grond van jaarverslag en jaarrekening.