Wie zijn we?

Synerkri is een Krimpense stichting die met ingang van 1 januari 2013 gestart is met haar werkzaamheden. Onze organisatie heeft als doel om een impuls te geven aan sport en cultuur, in eerste instantie binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Wij kiezen daarbij bewust voor een werkwijze waarin samenwerking met de vele organisaties die binnen de gemeente op het terrein van sport en cultuur werkzaam zijn, centraal staat. Het is onze overtuiging dat hiermee een duurzaam resultaat van onze inspanningen het beste gewaarborgd is.

Synerkri heeft een bestuur, bestaande uit Cees Paul (voorzitter) en Petra Hoekman (secretaris/ penningmeester). Het bestuur fungeert als werkgever voor de professionals die in dienst zijn van de stichting. De Raad van Toezicht, die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, de Sportraad Krimpen en het culturele veld, bewaakt de koers die het bestuur uit zet.