Wat we doen

Wij organiseren veel activiteiten met Krimpense clubs en organisaties om iedereen te laten zien hoeveel leuke, leerzame en sportieve dingen er in Krimpen te doen zijn. Ook zal je ons vaak op en rondom de scholen tegenkomen.

Daar organiseren we allerlei andere vormen van sport (in pauzes of na afloop van de schooltijd). De naschoolse activiteiten zijn terug te vinden op www.synerkripas.nl; daar staat ook aangegeven op welke manier aanmelding voor activiteiten plaats vindt.

Maar we zijn meer dan een organisator van sportieve en culturele activiteiten na schooltijd. Wij voeren voor verschillende scholen het bewegingsonderwijs uit. En op cultureel gebied ondersteunen wij de scholen in het organiseren van cultuureducatie door een breed aanbod van verschillende vormen van cultuur, van toneel tot muziekonderwijs.

Daarnaast ondersteunen wij sportieve en culturele organisaties oin hun activiteiten. Bijvoorbeeld door het bestuurlijk en technisch kader van de sportverenigingen kennis te laten nemen van belangrijke ontwikkelingen. Of door met de cultuuragenda (www.cultuuragendakrimpen.nl) een podium te bieden om culturele activiteiten breed te verspreiden.