• De ontwikkeling van een kind

De ontwikkeling van een kind

Het leren bewegen van kinderen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat gaat ook gepaard met het aanleren van een gezonde leefstijl. Het is bekend dat de lichamelijke, emotionele en verstandelijke ontwikkeling elkaar beïnvloeden.

Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen bijvoorbeeld niet goed mee komen met het spelen op straat of het schoolplein, waardoor zij minder sociale contacten kunnen hebben, wat weer invloed heeft op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook kunnen kinderen met een achterstand in de fijne motoriek problemen ondervinden met schrijven, wat weer van invloed kan zijn op de spraak- en taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. 

Door alleen ALO gediplomeerde docenten in te zetten die bovendien een doordacht jaarplan hebben opgesteld, kunnen wij de scholen en de ouders garanderen dat de wijze waarop hun kinderen les krijgen verantwoord is en daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen.