• Verenigings ondersteuning

Verenigings ondersteuning

Synerkri ondersteunt de sportverenigingen in Krimpen bij zaken waar zij zelf de expertise niet voor in huis hebben. Dat resulteert in een aantal bijeenkomsten per jaar waarbij de input van de verenigingen leidend is.

Daarnaast organiseert Synerkri samen met de clubs ondersteunende activiteiten in de vorm van sportmiddagen. Voorbeelden zijn De Dag van de Weerbaarheid, Spring in de Lansingh en De Dag van het Levende Schaken. Verenigingen kunnen zelf aangeven dat ze een grootschalige activiteit willen organiseren waarna samen gekeken wordt hoe dat het best aangepakt kan worden. Werving, communicatie en PR verlopen via SYnerKri, de organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Uit verschillende overleggen komen met regelmaat ook onderwerpen naar voren die voor verenigingen van belang zijn. Synerkri zal die vragen altijd meenemen en daar waar de expertise niet intern voorhanden is zoeken naar externe partijen die invulling kunnen geven aan de vraag.

Een mogelijkheid die wij verenigingen bieden is om in overleg en samenwerking met onze docenten aan te sluiten bij Pleinsport. Zij krijgen de mogelijkheid hun sport op de verschillende schoolpleinen onder de aandacht te brengen.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid aan te geven dat de vereniging graag een naschoolse activiteit zou willen organiseren. Samen kijken we hoe dat het best te organiseren is. Verenigingen ontvangen een vergoeding voor het organiseren van deze naschoolse sportactiviteiten.