• Pleinsport

Pleinsport

Direct na schooltijd, een uur sporten en spelen op het schoolplein, onder professionele begeleiding. Het team van Synerkri gaat vier dagen per week pleinsport aanbieden op scholen in Krimpen a/d IJssel.

In een blok van 5 weken, zal er pleinsport gegeven worden. We rouleren tussen de scholen om zo alle scholen en wijken te kunnen bereiken. Dit gaat allemaal in goed overleg met school en alle betrokkenen. 
Voor een blok wordt een box met materialen samengesteld, deze opberg box blijft op de desbetreffende school staan. 
          
 
Waarom pleinsport:  

 • Ontdekken wat voor een sporten er zijn, verschillende sporten aanbieden;
 • Samen spelen;  
 • Betrokkenheid met school en wijk;
 • Pleinsport passend maken op vraag/aanbod en inspelen op de toernooien die op de scholen plaatsvinden;
 • Sport en spelletjes aanpassen op de leeftijd/ aantal en de kinderen die er zijn.  
 • Implementeren van projecten, die op dat moment spelen op school
 • Mensen van verenigingen uitnodigen om clinics te geven. Rekening houden met de sporttoernooien, die georganiseerd gaan worden en daar pleinsport op aanpassen. Zodat de kinderen voor de toernooien kennis kunnen maken met de regels en kunnen oefenen, zodat meer kinderen enthousiast gemaakt kunnen worden voor de sport en ook mee gaan doen aan de toernooien.  
 • Bewegen
 • Plezier beleven en bezig zijn met elkaar. Aanbod creëren voor gezinnen aan de inkomensondergrens. Tevens nieuwe sporten introduceren. Bewegingsaanbod gericht op het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen, werken vanuit eigen kunnen!
 • Kinderen enthousiast maken voor sporten
 • Leren omgaan met delen en samen spelen. Het laagdrempelig houden “geeft niks als je het niet kan”, geen prestaties moeten leveren.
 • Kinderen die ergens goed in zijn enthousiasmeren voor een vereniging  
 
Wanneer een kind echt interesse toont en kennis wil maken, kunnen de SYnerKri medewerkers, ouders benaderen en de lijntjes uitzetten. 

Plezier staat voorop 

Presteren is niet belangrijk!!!!!! 
 
Pleinregels die altijd gelden: 
 • Respect hebben voor elkaar.
 • Respect voor de spullen die je leent.
 • Problemen praten we uit
 • Stop roepen of time out teken