• Schoolsportdagen

Schoolsportdagen

Ieder jaar organiseert Synerkri de schoolsportdagen in Krimpen aan den IJssel. Voor de groepen 7 en 8 zijn dat dagen die bij een sportvereniging worden georganiseerd. Voor de groepen 3 t/m 6 worden de dagen per school georganiseerd.

Voor de allerkleinsten van de meeste scholen worden de kleutersportdagen georganiseerd. Die vinden of buiten of in een sporthal plaats.

Ieder jaar wordt een actueel thema aan de sportdagen verbonden dat door de sportdocenten van SYnerKri wordt voorbereid en uitgewerkt. De schoolsportdagen worden voor aanvang van het jaar met de scholen gecommuniceerd.

In het schooljaar 2018/ 2019 worden de sportdagen meer op maat georganiseerd. In overleg tussen de school en de vakdocenten van Synerkri wordt de datum vastgesteld die voor de school het meest passend is.