• Krimpense binnensport

Krimpense binnensport

14 september- Op dinsdag 13 september ondertekenden wethouder sport, Arnold de Leeuw en voorzitter van Stichting Synerkri, Cees Paul een samenwerkings- overeenkomst.

14 september- Beide partijen zijn overeengekomen dat ze voor langere periode willen gaan samenwerken op het gebied van de binnensport in Krimpen aan den IJssel. De gemeente blijft eigenaar van de sportzalen,
maar het beheer en de exploitatie van de accommodaties wordt door Synerkri overgenomen.
De beoogde overdracht vindt plaats per 1 januari 2017.

Wethouder Arnold de Leeuw: “Met het overdragen van het beheer van de
binnensportaccommodaties zorgen we dat de binnensporten in Krimpen ook in de toekomst
beschikken over goede en toegankelijke accommodaties.” Voorzitter van Synerkri, Cees Paul: “Het is onze ambitie om een goede gastheer te zijn voor alle gebruikers van de binnensportaccommodaties: hun belangen staan voor ons centraal in de wijze waarop wij het beheer en exploitatie gaan uitvoeren.”

Synerkri neemt beheer over
In maart 2016 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel de kaders vastgesteld
waaraan de verzelfstandiging van de binnensport zou moeten voldoen. Stichting Synerkri en
Gemeente Krimpen aan den IJssel hebben, binnen die kaders, overeenstemming bereikt
over een langdurige samenwerking op het terrein van de binnensport. Synerkri - een
Krimpense instelling op het gebied van sport en cultuur - zal het beheer van de
binnensportaccommodaties van de gemeente overnemen. Een deel van de medewerkers
van de gemeente, die nu belast zijn met beheerstaken, worden gedetacheerd bij Synerkri en
blijven in dienst van de gemeente.

Gemeente blijft eigenaar
De gemeente blijft eigenaar van de verschillende sportzalen. De overdrachtsafspraken
voorzien ook in een kwalitatief goede oplevering van de accommodaties. Zo is recent de
(houten) vloer van de sporthal de Boog geheel vernieuwd. Synerkri zal zorgdragen voor alle
verhuur- en onderhoudswerkzaamheden en zij zal dat doen op een duurzame en
milieuverantwoorde manier.