• Grenzeloos Actief

Grenzeloos Actief

13 maart- Ook in onze gemeente zijn verschillende partijen actief betrokken bij sport en bewegen voor mensen met een beperking. Dat zij veelal verenigingen, maar ook Synerkri biedt aangepast sporten.

Wil je ook iets betekenen voor deze doelgroep of vind je het belangrijk dat vraag en aanbod in de regio beter op elkaar worden afgestemd? Maak dan gebruik van de mogelijkheden van het sportstimuleringsbudget sport- en beweegaanbieders. Dit budget is onderdeel van VWS programma Grenzeloos Actief.

Alle partijen met een sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking komen voor dit stimuleringsaanbod in aanmerking. 

Voor meer informatie en vragen: grenzeloosactief@nocnsf.nl of telefoon 026-4834400. www.grenzeloosactief.nl