• Gepland onderhoud

Gepland onderhoud

Met regelmaat zullen in of rondom de sportzalen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. We zullen de individuele gebruikers zoveel mogelijk informeren, maar ook via deze pagina geplande werkzaamheden melden.

Vervanging plafond Una Corda
In de herfstvakantie wordt begonnen met het vervangen van het plafond van gymzaal Una Corda. Gedurende de periode van 16 t/m 30 oktober zullen geen sportactiviteiten mogelijk zijn. We zoeken naar oplossingen voor de huurders en zullen hen individueel informeren en/ of alternatieven voorstellen.