• Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Om de kennis binnen de sportverenigingen op niveau te houden of te vergroten is scholing belangrijk. Dat is goed voor uw sportvereniging.

De themabijeenkomsten en inspiratiesessies van Synerkri zijn dan ook bedoeld voor bestuursleden, trainers/coaches en ander kader binnen de sportvereniging.

Synerkri organiseert jaarlijks gratis een aantal themabijeenkomsten/workshops voor de Krimpense sportverenigingen. Onderwerpen die door sportverenigingen als knelopunt worden ervaren pakken wij graag op. Dat doen we bijvoorbeeld in samenwerking met deksundigen van NOC/NSF en de Academie voor Sportkader . Dit betekent voor de gekwalificeerde trainers dat zij eventueel licentiepunten kunnen ontvangen wanneer zij aan één van de themabijeenkomsten/workshops deelnemen.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Marijke van den Ende voor een themabijeenkomst op maat.
Wij helpen u graag. Mailadres: marijke@synerkri.nl