• Samenwerken via outdoor

Samenwerken via outdoor

Synerkri kan een programma creëren waarmee we de ondelinge samenwerking verbeteren, op zoek gaan naar ieder zijn/haar kwaliteiten, talenten.

Deze inzichtelijk maken. Wie is de leider, volger, denker of doener en hoe kunnen we elkaar inzetten om te kunnen samenwerken.

Vragen waarmee we aan de slag gaan
Wat moet je weten, van een ieder om elkaar beter te kunnen begrijpen!? Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zich prettig/veilig voelt? 

Voor wie
Voor schoolklassen in en om Krimpen aan den IJssel, die op een andere manier, middels sport en spel een project met de klas aan willen gaan. Even iets anders…….. 

Het resultaat 
Een prettigere sfeer, omgang met elkaar, plezierig samenwerken en daardoor lekker in je vel komen te zetten, minder verstoringen en daardoor betere resultaten. 

Programma’s :
Synerkri kan een passend programma samenstellen, aangepast op de vraag van de school. Werkvormen in de klas en buiten, waarin actief samengewerkt gaat worden. De Synerkri begeleiders, ‘lezen de groep’ en passen de werkvormen aan nadat ze gezien hebben hoe de groep functioneert. Vervolgens gaan de begeleiders met de klas en de leerkrachten in gesprek over de samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter, hoe zou je de sfeer in de klas willen omschrijven en hoe zou je de sfeer willen zien? Dit kan op verschillende manieren gedaan worden in Sport en Spelvormen, terugkoppelingen in de klas. Voorafgaand aan de outdoordag is er een introductie over de aanpak, het programma en de afspraken.  

Het programma kan bestaan uit een aantal stappen: 
Intake gesprek met de leerkrachten /school 
Kennismaking met de klas op de school, observatie (tijdens gymles) 
Oefeningen en lessen in de klas 
Leerlingen betrekken bij de organisatie 
Voorbereiden van outdoor 
Uitvoeren van outdoor 
Evaluatie en afspraken maken.  Hoe nu verder? 
Na een maand terugkijken op de dag: hoe gaat het met de gemaakte afspraken? 

Interesse of meer informatie? Stuur een mail aan wim@synerkri.nl