• Rots en Water kanjers

Rots en Water kanjers

13 februari- Onder leiding van Iris Bos-Rongen en Michael Groen is vandaag een serie Rots en Water lessen in De Boog afgesloten. Weerbaarheid bijbrengen was het uitgangspunt van deze korte cursus.

Op verzoek van de Wegwijzer werd deze serie lessen verzorgd. De klas werd in een aantal sessies spelenderwijs bekendgemaakt met wat er van een klas wordt verwacht en hoe men in de groep het best met elkaar kan omgaan zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Er werd in overleg met directie en docenten gekozen voor een combinatie van individuele begeleiding en een daadwerkelijke training. Sporthal De Boog fungeerde als de basis waar de kinderen wekelijks een uur samen kwamen.

Bij de laatste les waren ook de ouders van de kinderen betrokken, zodat gezamenlijk een mooie afsluitng kon worden verzorgd van een aantal leerzame weken.

Scholen die geinteresseerd zijn in dit aanbod kunnen contact opnemen met Wim Dekker via wim@synerkri.nl