• Privacy AVG

Privacy AVG

Synerkri respecteert de privacy van iedereen die gebruik maakt van haar diensten en activiteiten. Iedere medewerker van Synerkri en elke opdrachtnemer is zich hiervan bewust en wordt daarop ook aangesproken.

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming die hier continue aandacht voor heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze diensten goed te kunnen verrichten. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij deelname aan Synerkripas, aanmelden voor onze nieuwsbrief of reserveren van een sportzaal.

Doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
- Uw kind(eren) in staat stellen deel te nemen aan Synerkripas-activiteiten;
- U in staat te stellen reserveringen te maken voor zaalsportaccommodaties.

Bewaartermijn

  • Gegevens die wij hebben verzameld voor de Synerkripas bewaren wij tot 1 november van het kalenderjaar waarin de deelname van uw kind aan Synerkripas is geëindigd.
  • Gegevens van reserveringsverzoeken worden verwijderd wanneer de betreffende verzoeker langer dan een sportseizoen geen reservering heeft gemaakt. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van de betreffende activiteiten wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met betreffende partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin zij aangeven dat ze de bij hen aangeleverde gegevens niet voor andere doeleinden zullen gebruiken en ook overigens aan alle wettelijke eisen voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@synerkri.nl of contact opnemen met Wim Dekker, functionaris gegevensbescherming, op tel. 06-22571997