icon-calendar icon-time icon-location icon-costs
Over ons

Lidmaatschap informatie

Synerkri organiseert het hele schooljaar de leukste activiteiten.

Aanmelden ✍🏽

Om lid te worden van Synerkri, moeten ouders een account aanmaken. Dit doen zij met een e-mailadres en een wachtwoord. Aan dit account kunnen kinderen worden toegevoegd, zo hebben ouders makkelijk en overzichtelijk één account voor meerdere kinderen. 

Het aanmelden gaat vrij eenvoudig en wijst zich eigenlijk geheel vanzelf. Belangrijk om te weten is dat er direct gevraagd wordt om de betaling, zonder betaling kan je het proces van aanmelden niet voltooien. 

Ongeveer 3 weken voor elke vakantie komen de nieuwe activiteiten online. Je kunt je dan meteen aanmelden. Houd de website vanaf dat moment goed in de gaten! 

Kosten 🤑

De kosten voor het lidmaatschap bedragen €20,00 per kind voor een heel jaar vanaf de dag dat er is betaald voor het betreffende kind. Wanneer een broertje of zusje beiden lid zijn, zijn de kosten van ieder extra kind € 15,-. Bij het proces van het account aanmaken wordt er direct om een betaling gevraagd via Ideal, zonder betaling zal proces van aanmelden niet kunnen worden afgerond. Mocht dit een probleem zijn, neem dan even contact op met ons, dan zoeken we hier met elkaar een oplossing voor. 

Activiteiten 🤩

Na het aanmaken van het account, kinderen toevoegen en betalen, kunnen de kinderen worden inschreven voor activiteiten. Een overzicht van alle activiteiten kan je vinden op de activiteitenagenda. Bij de activiteiten staat aangegeven voor welke leeftijdcategorie deze geschikt zijn. Het is belangrijk deze leeftijdscategorie serieus te nemen, het hele aanbod wordt namelijk zo ingericht dat er voor alle leeftijden leuke activiteiten zijn en aanbieders maken hun lesaanbod op maat voor de verschillende leeftijden. 

Ook zijn er kenmerken toegevoegd aan de activiteiten die kunnen helpen kiezen met welke activiteit geschikt is voor je kind. Daarnaast nog aanvullende informatie in de vorm van bullet points, die je laten weten of een activiteit bijvoorbeeld buiten is, rustig is of dat je er vies van kan worden. 

Inschrijven & afmelden ✌🏼

Je kunt met een account je kinderen inschrijven voor de activiteiten, door simpelweg op inschrijven te klikken. De rest volgt dan eigenlijk vanzelf. Een aandachtspunt hierbij is dat je zelf in de gaten moet houden dat je niet dubbel inschrijft. Sommige activiteiten zijn namelijk op dezelfde tijd en dag. Op de dag dat de activiteit plaatsvindt kan er niet meer worden ingeschreven voor de activiteit, wat je wel kan doen is even contact met ons opnemen en vragen of er nog plek is. Dit kan het beste telefonisch. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat bij nader inzien je kind toch niet meer mee kan doen met de activiteit, je kan zelf ook de kinderen weer afmelden. Dit kan op twee manieren. Namelijk naar je account pagina en daar in het overzicht de activiteit zoeken waarvoor je wil afmelden. Of vanuit de activiteitenagenda de desbetreffende activiteit opzoeken en vanuit daar op afmelden klikken. 

Is je kind ziek of een andere reden dat er korter van tevoren moet worden afgemeld, dan vragen wij je vriendelijk om even te bellen, alvast bedankt! 

Verlengen lidmaatschap 📅

Na een jaar loopt het Synerkri lidmaatschap af. Verlengen is mogelijk door het bedrag € 20,- (broertjes/zusjes € 15,-)  over te maken op: NL40 TRIO 2023 9274 04 t.n.v. Synerkri met omschrijving: verlenging Synerkri lidmaatschap (naam kind(eren). Als de betaling is gedaan dan kan je dit melden door een mail te sturen naar info@synerkri.nl. Wij verlengen dan het lidmaatschap met een jaar. 

Broertje/zusje toevoegen 🧑‍🤝‍🧑

Een broertje of zusje toevoegen in een bestaand account is mogelijk door een email te sturen naar info@synerkri.nl. Wij hebben naam, geboortedatum van het kind en emailadres waarmee het account is aangemaakt nodig. Lidmaatschap voor een broertje/zusje is € 15,- voor een kalenderjaar. Het bedrag (€ 15,-)  overmaken op: NL40 TRIO 2023 9274 04 t.n.v. Synerkri met omschrijving: Synerkri lidmaatschap (naam kind(eren)).
Zodra de betaling is gedaan, zullen wij het account activeren en is aanmelden voor de activiteiten mogelijk. 

 

👉
Wil je lid worden?

Binnenkort in Krimpen; Reis om de wereld......

Lees bericht