icon-calendar icon-time icon-location icon-costs
synerkri
Synerkri

Voor scholen 🏫

Wij organiseren met Krimpense clubs, organisaties en onze vakdocenten veel leerzame, sportieve en culturele lessen op de scholen in Krimpen.
cultuureducatie verven

Cultuureducatie 🎷

Met onze lokale cultuuraanbieders zetten we ieder schooljaar een cultuurprogramma in elkaar. We streven naar maatwerk en het zoeken van de verbinding met cultuuraanbieders en de scholen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 komt er subsidie vrij (CmK-3) waarmee cultuuronderwijs in Krimpen een kwaliteitsslag kan gaan maken. 

Cultuureducatie
gymles uitleg geven

Bewegingsonderwijs 🤸🏿‍♀️

Synerkri biedt voor kinderopvang en scholen bewegingsonderwijs. Hier valt van alles onder, bijvoorbeeld: de gymlessen, naschoolse activiteiten, tussenschoolse sport en ook de schoolsport toernooien. 

Bewegingsonderwijs