icon-calendar icon-time icon-location icon-costs
banner
Synerkri

Voor scholen 🏫

Wij organiseren met Krimpense clubs, organisaties en onze vakdocenten veel leerzame, sportieve en culturele lessen op de scholen in Krimpen.
cultuureducatie verven

Cultuureducatie 🎷

Met onze lokale cultuuraanbieders zetten we ieder schooljaar een cultuurprogramma in elkaar. We streven naar maatwerk en het zoeken van de verbinding met cultuuraanbieders en de scholen. In het schooljaar 2021-2022 is er subsidie vrijgekomen (CmK-3) waarmee cultuuronderwijs in Krimpen de komende vier schooljaren een kwaliteitsslag kan gaan maken. 

Cultuureducatie
gymles uitleg geven

Bewegingsonderwijs 🤸🏿‍♀️

Synerkri biedt voor kinderopvang en scholen bewegingsonderwijs. Hier valt van alles onder, bijvoorbeeld: de gymlessen, naschoolse activiteiten, tussenschoolse sport en ook de schoolsport toernooien. 

Bewegingsonderwijs