icon-calendar icon-time icon-location icon-costs
gymles uitleg geven
Voor scholen

Bewegingsonderwijs

Synerkri verzorgt op veel verschillende manieren bewegingsonderwijs 🤸🏾‍♀️

Wat doen we?

Ontdek op deze pagina alle soorten bewegingsonderwijs bij Synerkri. Bekijk ook wat we verder allemaal aan sport doen!
Naar over ons

Gymles door Synerkri

Synerkri wil graag met scholen mee denken en zo werk uit handen nemen. We denken we dat we het voor al de scholen aantrekkelijk kunnen maken de vakdocenten via ons in te zetten. Scholen profiteren van de constante kwaliteitsbevordering die onze docenten bieden en van het feit dat wij de vervanging regelen in geval van ziekte of aanwezigheid. Scholen worden er van verzekerd dat kinderen vanaf de kleuterleeftijd op een verantwoorde, plezierige wijze in aanraking komen met de mooie en gezonde kanten van bewegen.

Onze sportdocenten hebben de ALO afgerond en zijn volledig bevoegd les te geven op zowel basisscholen als voortgezet onderwijs.

Bewegingsonderwijs verzorgt door vakdocenten!

Basisonderwijs
In de afgelopen jaren hebben we de Krimpense scholen kennis laten maken met onze visie op bewegingsonderwijs en met de bewegingsdocenten die dat voor ons verzorgen.

Voortgezet onderwijs
Dankzij onze flexibele organisatievorm, is het voor ons mogelijk om desgewenst uren te vullen op de scholen voor voortgezet onderwijs. Dat kan kortdurende ziektevervanging zijn, maar ook de mogelijkheid om voor langere periode te vervangen is aanwezig

Gymroosters
Synerkri stelt jaarlijks de gymroosters voor de basisscholen op. Dat betekent afstemmen tussen de wensen van de scholen, de uren van de vakleerkrachten en de beschikbare accomodaties.De roosters worden in de maanden april en mei opgesteld waarna de scholen een conceptversie krijgen voorgelegd. Aan de hand daarvan worden de definitieve roosters in de maand juni gepubliceerd. 

Gymles 1
  • Gymles op een basisschool

Kleutergym

Synerkri gelooft in gym voor de allerkleinste, want bewegen is belangrijk bij het leren van taal, rekenen en omgaan met klasgenoten. Voor kleuters is het belangrijk om te leren in een veilige leefomgeving. Zij hebben nog veel begeleiding nodig en zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf. Wij proberen kleutergym aan te bieden in de wereld van de kleuter. Veilig, vertrouwd en met veel fantasie. 

Om die redenen maken wij gebruik van twee poppen Synergrietje en Gym-Tim tijdens het lesgeven. Kleuters willen graag alles zelf ontdekken maar vinden dit ook vaak nog spannend. De poppen kunnen de kinderen helpen met het zelfstandig ontdekken. Ook is het een hulpmiddel voor de begeleider om te zien welke kleuters er meer hulp nodig hebben.

Plezier staat bij kleutergym voorop!

Uitdaging
In de gymlessen is er voor elk niveau uitdaging. De lessen zijn verdeeld over zeven leerlijnen van ieder twee lessen. De complete serie is veertien lessen lang. De vakleerkracht zingt, rijmt en speelt in op de fantasie van de kleuters! 

Kleutergym
  • Gym-Tim en Synergrietje

Schoolsport

Synerkri organiseert schoolsport toernooien en ook clinics voor de scholen. Dit doen we in samenwerking met de sportverenigingen. Scholen kunnen zich met een schoolaccount aanmelden voor het aanbod.

Aanbod schoolsport

Tussenschoolse Sport

Tussenschoolse Sport biedt de ideale overbrugging voor de kinderen die tussen de middag overblijven. Een sportdocent van Synerkri verzorgt tussen de 30 en 45 minuten sportaanbod op het schoolplein.

Pleinsport

Direct na schooltijd, een uur sporten en spelen op het schoolplein, onder professionele begeleiding. In een blok van 5 weken, zal er Pleinsport gegeven worden. We rouleren tussen de scholen om zo alle scholen en wijken te kunnen bereiken. Dit gaat allemaal in goed overleg met school en alle betrokkenen. Voor een blok wordt een box met materialen samengesteld, deze opberg box blijft op de desbetreffende school staan. 

Rots en Water ⛰🌊

Rots en Water is een training waarbij weerbaarheid het uitgangspunt is. De klas wordt in een aantal sessies spelenderwijs bekendgemaakt met wat er van een klas wordt verwacht en hoe men in de groep het best met elkaar kan omgaan zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

 

👉
Wil je meer informatie over bewegingsonderwijs op school dan kan je altijd even contact met ons opnemen.