icon-calendar icon-time icon-location icon-costs
achtergrond website
Voor scholen

Bewegingsonderwijs

Synerkri verzorgt op veel verschillende manieren en op elk niveau bewegingsonderwijs ūü§łūüŹĺ‚Äć‚ôÄÔłŹ

Wat doen we?

Ontdek op deze pagina alle soorten bewegingsonderwijs bij Synerkri. Bekijk ook wat we verder allemaal aan sport doen!

Gymles door Synerkri

Synerkri wil graag met scholen meedenken en verzorgt gymlessen voor de gehele school waarbij we werk uit handen nemen. Tijdens de gymlessen kunnen groepsleerkrachten voor andere werkzaamheden ingezet worden. De eis vanuit de overheid streven wij graag na. Minimaal 2 keer 45 minuten gymles per week. Scholen profiteren van de constante kwaliteitsbevordering die onze gymdocenten bieden. Scholen worden er van verzekerd dat kinderen vanaf de kleuterleeftijd op een verantwoorde, plezierige wijze in aanraking komen met de mooie en gezonde kanten van bewegen.

Bij Synerkri werken er 6 afgestudeerde ALO docenten die de kwaliteit van de gymlessen naar een hoger niveau brengen. 

Bewegingsonderwijs verzorgt door vakdocenten!

Basisonderwijs

Synerkri¬†werkt met een geactualiseerd lesplan wat elk schooljaar wordt aangepast naar de nieuwste ontwikkelingen. Het lesplan bestaat uit 12 leerlijnen. De leerlijnen en beweegthema¬īs komen steeds terug in ons lesplan.

MQ-scan 
Synerkri raadt de scholen aan zich aan te melden voor de MQ-scan. De scan test het motorische vermogen van de leerlingen. De MQ-scan wordt twee keer per schooljaar afgenomen. De uitslag kan op leerling, klassen, school en landelijk niveau bekeken worden. Hierdoor kan er een goed beeld gevormd worden van leerlingen die moeite hebben met bewegingsvormen. Indien nodig kan hier snel op ingespeeld worden.

Gymroosters
Synerkri stelt jaarlijks de gymroosters voor de basisscholen op. Dat betekent afstemmen tussen de wensen van de scholen, de uren van de vakleerkrachten en de beschikbare accomodaties. De roosters worden in de maanden april en mei opgesteld waarna de scholen een conceptversie krijgen voorgelegd. Aan de hand daarvan worden de definitieve roosters in de maand juni gepubliceerd. 

Kleutergym

Wij zijn van mening dat je klein moet beginnen. Het is heel waardevol om kleuters bewegingsonderwijs aan te bieden waarmee een doorgaande leerlijn richting groep 3 gewaarborgd is. Het vroeg beginnen met het aanleren van de fundamentele motorische basisvaardigheden bevordert niet alleen de motorische ontwikkeling, maar ondersteunt ook de ontwikkeling op het gebied van taal/ rekenen en sociale vaardigheden. Wij raden aan om toe te werken naar kleutergymlessen in de gymzaal zodat de kinderen ook al kunnen wennen aan de omgeving (grote gymzaal) en het materiaal. 
Plezier en bewegen staan centraal bij de kleuterlessen waarbij uitgegaan wordt van de belevingswereld passend bij deze leeftijd.  

Uitdaging 
In de kleuterlessen is er voor elk niveau uitdaging. De lessen zijn verdeeld over zeven leerlijnen van ieder twee lessen. De complete serie is veertien lessen lang. De vakleerkracht zingt, rijmt en speelt in op de fantasie van de kleuters! 

Kinderopvang 

Synerkri biedt beweegactiviteiten aan voor de kinderopvang. Tijdens de activiteit werken we met vastgestelde leerlijnen die aansluiten bij de kerndoelen bewegingsonderwijs voor het Primair Onderwijs. De kinderen hebben hierdoor een 'voorsprong' in de motorische ontwikkeling. Dit kan weer zorgen voor meer zelfvertrouwen en een lagere drempel voor de beginnende kleuter.  

Doelstellingen: 

  • Aanbod voor de leeftijd 1 t/m 3¬†
  • Voorbereiding op kleutergym voor de 3+ groepen.¬†

  • Ontwikkeling van motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

  • Vroegtijdig signaleren van eventuele achterstanden op motorisch en sociaal-emotioneel gebied.¬†

Gymles 1
  • Gymles op een basisschool
Plezier staat bij peuter -en kleutergym voorop!

Schoolsport

Synerkri organiseert schoolsport toernooien en ook clinics voor de scholen. Dit doen we in samenwerking met de sportverenigingen. Scholen kunnen zich met een schoolaccount aanmelden voor het aanbod. Denk hierbij aan een handbaltoernooi, korfbaltoernooi, basketbaltoernooi enz. 
In de link vind je de schoolsportagenda. De schoolsport agenda wordt ieder jaar opnieuw samengesteld. 

Aanbod schoolsport

Tussenschoolse Sport

Tussenschoolse Sport biedt de ideale overbrugging voor de kinderen die tussen de middag overblijven. Een sportdocent van Synerkri verzorgt tussen de 30 en 45 minuten sportaanbod op het schoolplein.

Rots en Water ‚õįūüĆä

Rots en Water is een training waarbij weerbaarheid het uitgangspunt is. De klas wordt in een aantal sessies spelenderwijs bekendgemaakt met wat er van een klas wordt verwacht en hoe men in de groep het best met elkaar kan omgaan zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

ūüĎČ
Wil je meer informatie over bewegingsonderwijs op school dan kan je altijd even contact met ons opnemen.